Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Apamea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mörkbrunt ängsfly Apamea aquila
Apamea aquila Donzel, 1837. Mörkbrunt ängsfly förekommer i Danmark men saknas i övriga Norden. Vingbredd 37-42 mm. Larven lever på blåtåtel, Molinia caerulea, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 15 maj 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson