Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Heliozelidae
Antispila

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större Större kornellmal Antispila metallella Större Större kornellmal Antispila metallella
Antispila metallella (Denis & Schiffermüller, 1775). Större kornellmal. Kännetecken: Vingbredd 7-9 mm. Huvud kopparglänsande med en skiftning i grönt. Antenner blyglänsande, något längre än halva framvingelängden. Framvingarna kopparglänsande mörkbruna med ett ljust, silver- eller guldglänsande tvärband samt två silver- eller guldglänsande fläckar i fram respektive bakkant. Bakvingar ljust grå. Den skiljer sig från Antispila treitschkiella främst på storlek och framvingens ljusare färg. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns i miljöer med buskage av skogskornell. Biologi: Larven är gönvit och gör en stor fläckmina med exkrementerna utspridda. När den är fullvuxen skär den ut en oval säck och firar ner sig till marken. I denna säck förpuppas den och efter övervintring kläcks den till våren. Näringsväxt: Cornus sanguinea. Utbredning: Är sällsynt påträffad från Skåne till Västergötland. I övriga norden finns den i Danmark, ett äldre fynd i södra Norge men saknas i Finland.

Större kornellmal Antispila metallella
Mina av Större kornellmal Antispila metallella i vildkornell.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Synonym Antispila pfeifferella Hübner, 1813
Welcome page of the World
Heliozelidae Latest update: 15 november 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson