Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Ancylis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljungsikelvecklare Ancylis unguicella Ljungsikelvecklare Ancylis unguicella Ljungsikelvecklare Ancylis unguicella Ljungsikelvecklare Ancylis unguicella
Ancylis unguicella (Linnaeus, 1758). Ljungsikelvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 13-18 mm. Larven lever i augusti till oktober på ljung, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 6 maj 2020