Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Ancylis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Getapelsikelvecklare Ancylis unculana Getapelsikelvecklare Ancylis unculana Getapelsikelvecklare Ancylis unculana
Ancylis unculana (Haworth, 1811). Getapelsikelvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 13-18 mm. Larven lever i augusti september i två sammanfästa blad av getapel och brakved, förpuppning i en kokong i ett nedfallet blad av näringsväxten.

Synonym Tortrix derasana Hübner, 1813

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 7 mars 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson