Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Ancylis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Spetssikelvecklare Ancylis diminutana
Ancylis diminutana (Haworth, 1811). Spetssikelvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 13-15 mm. Larven lever i augusti september i två sammanfästa blad av sälg, förpuppning i en kokong i ett nedfallet blad av näringsväxten.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/ancylis_diminutana.html
Latest update: 17 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson