Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anacampsinae
Anacampsini
Anacampsis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Solvändesobermal Anacampsis scintillella Solvändesobermal Anacampsis scintillella
Anacampsis scintillella (Fischer von Röslerstamm, 1841). Solvändesobermal. Kännetecken: Vingbredd 12-13 mm. Huvud, mellan- och bakkropp gråbruna. Palper ljugrå. Antenner grå. Ögon röda. Framvingarna mörkgbruna med små, svarta diskpunkter. En svag yttre tvärlinje, oftast med en vit fläck i framkanten. Bakvingar gråbruna. Skiljer sig från Anacampsis temerella genom att den sistnämnda har ett mörkt tvärband vid ytterkanten. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli. Förekomst: Finns på alvarmarke. Biologi: Larven är ljusgrå med svarta vårtor, svart huvud och svart halsplåt. Den lever i sammanspunna blad av solvända. Förpuppning i bladen. Näringsväxt: Helianthemum. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt på Öland och Gotlands alvar. Saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 25 augusti 2022