Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anacampsinae
Anacampsini
Anacampsis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aspsobermal Anacampsis populella Aspsobermal Anacampsis populella Aspsobermal Anacampsis populella
Anacampsis populella (Clerck, 1759). Aspsobermal. Kännetecken: Vingbredd 12-19 mm. Huvud och mellankropp grå, bakkroppens första segment lädergula i övrigt grå. Palper ljugrå. Antenner ljusgrå. Framvingarnas färg varierande grå, ibland med svart inblandning vid basen och bakkanten. Två inre diskpunkter samt en stor tvärribbpunkt svarta. Yttre tvärlinjen vitaktig med en inåt riktad vinkelspets utanför mitten. Bakvingar gråbruna. Skiljer sig från Anacampsis blattariella genom att den sistnämnda oftast har en betydligt skarpare teckning. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Augusti september. Förekomst: Finns på lövskogsmarker med inslag av asp oftast sittande på trädstammar. Biologi: Larven är grågrön med stora svarta vårtor, den har svart huvud och svart halsplåt och lever i en bladrulle på asp och sälg. Förpuppning i bladen. Näringsväxter: Populus tremula, Salix. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 10 juni 2021