Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anacampsinae
Anacampsini
Anacampsis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aspsobermal Anacampsis populella Aspsobermal Anacampsis populella Aspsobermal Anacampsis populella
Anacampsis populella (Clerck, 1759). Aspsobermal förekommer tämligen allmänt från Skåne till Åsele lappmark. Vingbredd 12-19 mm. Fjärilen vilar oftast på trädstammar. Larven lever i ett hoprullat blad av asp eller sälg.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 4 mars 2020