Svenska arter av släktet Amblyptilia

Syskefjädermott
 Amblyptilia acanthadactyla
Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813) (Syskefjädermott) vingöversida.
Bakvingeflikens fjälltand i vingens mitt.
Stormhattfjädermott 
 Amblyptilia punctidactyla
Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811) (Stormhattfjädermott) vingundersida.
Bakvingeflikens fjälltand utanför vingens mitt.