Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Oenochrominae
Alsophila

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ullgumpsmätare Alsophila aescularia Ullgumpsmätare Alsophila aescularia Ullgumpsmätare Alsophila aescularia Ullgumpsmätare Alsophila aescularia
Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775. Ullgumpsmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vs. Vingbredd 30-34 mm, honan med starkt reducerade vingar. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/alsophila_aescularia.html
Latest update: 26 februari 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson