Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Alcis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vågbräddad lavmätare Alcis repandata Vågbräddad lavmätare Alcis repandata Vågbräddad lavmätare Alcis repandata Vågbräddad lavmätare Alcis repandata Vågbräddad lavmätare Alcis repandata
Alcis repandata (Linnaeus, 1758). Vågbräddad lavmätare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 37-45 mm. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 9 juli 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson