Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Crambinae
Agriphila

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Strandgräsmott Agriphila selasella Strandgräsmott Agriphila selasella Strandgräsmott Agriphila selasella Strandgräsmott Agriphila selasella Strandgräsmott Agriphila selasella
Agriphila selasella (Hübner, 1813). Strandgräsmott. Kännetecken: Vingbredd 21-27 mm. Honan skiljer sig från hanen något genom smalare vingar och tydligare vingspets. Huvud gråaktigt. Framvingarna ockragula med en smal, silverglänsande längsstrimma. Bakvingar grå. Kan vara svår att skilja från Agriphila tristella men den sistnämnda har pannan utdragen i en spets. Levnadssätt: Fjärilen flyger främst på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Den flyger från mitten av juli till början av september. Förekomst: Finns i fuktiga miljöer som strandängar och liknande. Biologi: Larven är blekgrå med svart huvud. Den lever från oktober till maj i ett vävrör på gräs. Förpuppning i vävröret. Näringsväxt: Alnus. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 27 augusti 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson