Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Agonopterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Krusfröplattmal Agonopterix selini Krusfröplattmal Agonopterix selini
Agonopterix selini (Heinemann, 1870). Krusfröplattmal. Kännetecken: Vingbredd 15-18 mm. Hjässan gulgrå. Antenner nästan lika långa som framvingelängden. Framvingarna rödbruna med en vit tvärribbpunkt omringad av en mörk fäck. Vingbasen samt thorax gulgrå. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Agonopterix parilella men den sistnämnda har en mörkare grundfärg och den vita tvärribbpunkten har en svagare mörk omgivning. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns huvudsakligen på fuktiga marker. Biologi: Larven är grön med svarta vårtor. Huvudet gult. Den lever i sammanspunna bladrör av kärrsilja. Näringsväxt: Peucedanum palustre. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Värmland. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 6 februari 2020