Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Agonopterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Klintplattmal Agonopterix kaekeritziana Klintplattmal Agonopterix kaekeritziana Klintplattmal Agonopterix kaekeritziana Klintplattmal Agonopterix kaekeritziana
Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767). Klintplattmal. Kännetecken: Vingbredd 19-23 mm. Hjässan blekgul. Antenner något kortare än framvingelängden. Framvingarna blekgula med inströdda brunaktiga fjäll. Vid vingens mitt någon eller några svarta punkter samt ibland en utbredd mörkare fläck. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Agonopterix bipunctosa men den sistnämnda har svartpudrade vingribbor. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från juli samt efter övervintring till juni. Förekomst: Finns på torrängar. Biologi: Larven lever i sammanspunnen bladrulle av röd- och svartklint samt åkervädd, förpuppning i jordkokong. Näringsväxter: Centaurea, Knautia. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.


Synonym Tinea liturella Denis & Schiffermüller, 1775.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 6 februari 2020