Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Agonopterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Flockblomsterplattmal Agonopterix heracliana Flockblomsterplattmal Agonopterix heracliana Flockblomsterplattmal Agonopterix heracliana
Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758). Flockblomsterplattmal. Kännetecken: Vingbredd 17-25 mm. Hjässan brungrå. Antenner längre än framvingelängden. Framvingarna växlande i ljusare eller mörkare rödbrun färg. Rikligt inströdda med vita och bruna fjäll samt vita fläckar i anslutning till tvärribban omramade med brunt. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Agonopterix ciliella men den sistnämnda har betydligt kortare antenner. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från juli samt efter övervintring till början av juni. Förekomst: Finns i alla slags marker. Biologi: Larven är grön med svarta vårtor. Huvudet gult. Den lever i sammanspunna bladrör av flockblomstriga växter. Näringsväxter: Aegopodium, Chaerefolium, Chaerophyllum, Daucus, Heracleum, Torilis. Utbredning: Förekommer allmänt i nästan hela landet. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.


Synonym Tinea applana Fabricius, 1777.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 5 februari 2020