Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Agonopterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Videplattmal Agonopterix conterminella Videplattmal Agonopterix conterminella Videplattmal Agonopterix conterminella Videplattmal Agonopterix conterminella
Agonopterix conterminella (Zeller, 1839). Videplattmal. Kännetecken: Vingbredd 18-21 mm. Hjässan grå. Antenner nästan lika långa som framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna, med ett litet inslag av svarta fjäll. I mitten en avlång, snedställd svart fläck. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Agonopterix liturosa men den sistnämnda har ljusa fläckar i vingens framkant samt gul hjässa. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från slutet av juni till och med augusti. Förekomst: Finns huvudsakligen på fuktiga buskmarker. Biologi: Larven är grönaktig med svarta vårtor. Huvudet gulbrunt. Den lever på hopspunna skottspetsar av vide. Näringsväxter: Salix-arter. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.


Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 3 februari 2020