Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Agonopterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fransplattmal Agonopterix ciliella Fransplattmal Agonopterix ciliella Fransplattmal Agonopterix ciliella
Agonopterix ciliella (Stainton, 1849). Fransplattmal. Kännetecken: Vingbredd 22-27 mm. Hjässan brungrå. Antenner nästan lika långa som framvingelängden. Framvingarna växlande i ljusare eller mörkare rödbrun färg. Rikligt inströdda med vita och bruna fjäll samt vita fläckar i anslutning till tvärribban omramade med brunt. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Agonopterix heracliana men den sistnämnda har längre antenner. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från september samt efter övervintring till början av juni. Förekomst: Finns huvudsakligen på fuktiga marker. Biologi: Larven är ljusgrön med svarta vårtor. Huvudet gulbrunt. Den lever i sammanspunna bladrör av flockblomstriga växter. Näringsväxter: Angelica, Carum, Cicuta, Heracleum, Ligusticum, Peucedanum, Pimpinella, Selinum, Sium. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 5 februari 2020