Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Agapeta

Tistelgulvecklare Agapeta hamana
(prep. ZOOTAX 2159) Agapeta hamana
Klintgulvecklare Agapeta zoegana
(prep. MC 3918) Agapeta zoegana
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/agapeta_genitalia.html
Latest update: 10 april 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web