Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Cochylini
Aethes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

röllikablomvecklare Aethes margaritana röllikablomvecklare Aethes margaritana röllikablomvecklare Aethes margaritana röllikablomvecklare Aethes margaritana
Aethes margaritana (Haworth, 1811). Röllikeblomvecklare förekommer tämligen allmänt från Skåne till Västerbotten. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever från september till april i blomkorgarna på främst röllika, förpuppning i ett spinn på marken.

Synonym Tinea dipoltella Hübner, 1813

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 30 juni 2020