Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Actebia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grönt jordfly Actebia praecox
Actebia praecox (Linnaeus, 1758). Grönt jordfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 38-45 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/actebia_praecox.html
Latest update: 10 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson