Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Acronictinae
Acronicta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Myraftonfly Acronicta menyanthidis Myraftonfly Acronicta menyanthidis
Acronicta menyanthidis (Esper, 1789), hane, larv. Myraftonfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 35-43 mm. Larven lever på diverse örter och buskar, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/acronicta_menyanthidis.html
Latest update: 25 juni 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web