Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Acronictinae
Acronicta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blågrått aftonfly Acronicta euphorbiae Blågrått aftonfly Acronicta euphorbiae Blågrått aftonfly Acronicta euphorbiae Blågrått aftonfly Acronicta euphorbiae Blågrått aftonfly Acronicta euphorbiae
Acronicta cinerea (Hufnagel, 1766). Blågrått aftonfly. Kännetecken: Vingbredd 32-38 mm. Framvingarna vitgrå med dubbla otydliga tvärlinjer. Ring och njurfläckar mörkkantade. Bakvingar vita. Liknande arter: Med sina vita bakvingar och vitgrå framvingar påminner den något om lönnaftonfly, A. aceris, men den sistnämnda är betydligt större. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från mitten av maj till slutet av augusti. Förekomst: Finns i de flesta biotoper. Biologi: Puppan övervintrar. Larven lever på åtskilliga buskar, lövträd och örter. Längd som fullvuxen c:a 30-35 mm. Förpuppning i en kokong i marken. Näringsväxter: Achillea, Betula, Populus, Rubus, Rumex, Salix, Sedum m.fl. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Lycksele lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

synonym euphorbiae auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 25 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson