Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Acronictinae
Acronicta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blågrått aftonfly Acronicta euphorbiae Blågrått aftonfly Acronicta euphorbiae Blågrått aftonfly Acronicta euphorbiae Blågrått aftonfly Acronicta euphorbiae Blågrått aftonfly Acronicta euphorbiae Blågrått aftonfly Acronicta euphorbiae Blågrått aftonfly Acronicta euphorbiae
Acronicta cinerea (Hufnagel, 1766). Blågrått aftonfly. Kännetecken: Vingbredd 32-38 mm. Framvingarna vitgrå med dubbla otydliga tvärlinjer. Ring och njurfläckar mörkkantade. Bakvingar vita. Liknande arter: Med sina vita bakvingar och vitgrå framvingar påminner den något om lönnaftonfly, A. aceris, men den sistnämnda är betydligt större. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från mitten av maj till slutet av augusti. Förekomst: Finns i de flesta biotoper. Biologi: Puppan övervintrar. Larven lever på åtskilliga buskar, lövträd och örter. Längd som fullvuxen c:a 30-35 mm. Förpuppning i en kokong i marken. Näringsväxter: Achillea, Betula, Populus, Rubus, Rumex, Salix, Sedum m.fl. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Pite lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

synonym euphorbiae auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 4 juni 2023