Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Acrocercops

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brongniardellus Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brongniardellus Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brongniardellus Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brongniardellus Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brongniardellus Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brongniardellus Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brongniardellus Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brongniardellus
Acrocercops brongniardellus (Fabricius, 1798). Snedstreckad ekstyltmal. Kännetecken: Vingbredd 7-9 mm. Huvud brunaktigt. Antenner längre än framvingelängden. Framvingarna brunaktiga med vit teckning. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-september samt efter övervintring april-maj. Förekomst: Finns i skogsmark där det växer ek. Inför övervintringen påträffas fjärilen ofta inomhus, i bostäder, uthus och liknande. Biologi: Larven är gulgrön med brunt huvud. Den lever i en översidig blåsmina på ek, i början ser den ut som snigelsekret för att så småningom uppta nästan hela bladet. Mellan den frånlösta cuticulan och bladet bildas ett hålrum där flera larver lever sällskapligt. Förpuppning i en vit kokong. Näringsväxt: Quercus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brongniardellus Acrocercops brongniardella

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 28 juli 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson