Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Acrocercops

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brongniardellus Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brongniardellus Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brongniardellus Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brongniardellus Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brongniardellus
Acrocercops brongniardellus (Fabricius, 1798). Snedstreckad ekstyltmal. Kännetecken: Vingbredd 7-9 mm. Huvud brunaktigt. Antenner längre än framvingelängden. Framvingarna brunaktiga med vit teckning. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-september samt efter övervintring april-maj. Förekomst: Finns i skogsmark där det växer ek. Inför övervintringen påträffas fjärilen ofta inomhus, i bostäder, uthus och liknande. Biologi: Larven är gulgrön med brunt huvud. Den lever i en översidig blåsmina på ek, i början ser den ut som snigelsekret för att så småningom uppta nästan hela bladet. Mellan den frånlösta cuticulan och bladet bildas ett hålrum där flera larver lever sällskapligt. Förpuppning i en vit kokong. Näringsväxt: Quercus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Gästrikland samt Medelpad. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brongniardellus
(prep MC 763)

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae /en/svenska_fjarilar/acrocercops_brongniardella.html
Latest update: 29 september 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson