Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Phycitinae
Phycitini
Acrobasis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grått ekbladmott Acrobasis sodalella
Acrobasis sodalella Zeller, 1848. Grått ekbladmott förekommer sällsynt i Sm, Ög, Bo, Sö samt på Öl och Go. Vingbredd 21-23 mm. Larven lever från augusti till maj i ett kägelformat blad på ek, förpuppning på marken.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/acrobasis_sodalella.html
Latest update: 21 februari 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson