Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Tortricini
Acleris

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Almvårvecklare Acleris kochiella
Acleris kochiella (Goeze, 1783), almvårvecklare. Vingbredd 15-18 mm Wallengren (1888) nämner fynd från Skåne under Teras boscanum Fabr. där var. parisiana Gn. tas upp, och under detta taxon omnämns scabrana Stph. med ett från huvudformen avvikande utseende. Wallengren (op cit.) uppger att denna varietet hade blivit anträffad i Skåne. Larver till de kläckta exemplaren skulle ha blivit funna på alm och därmed indikeras tydligt att det rörde sig om kochiella, eftersom A. scabrana (Denis & Schiffermüller, 1775) livnär sig på Salix och Populus. Även björk Betula nämns, som ger bevis på en delvis föräxling med A. logiana! Det som komplicerar frågan är, att kochiella enligt litteraturen (exempelvis Razowski 2001) verkar leva monofagt på lundalm Ulmus campestris, ett träd som inte växer vilt i Skåne men finns planterat och förvildat. A. scab-rana (Fabricius, 1781) är en yngre synonym till A. kochiella och sekundär homonym till A. scabrana (D. & S.). Det är alltså uppenbart, att arten redan på 1800-talet hade påträf-fats i Skåne (Bengtsson 2015). Tyvärr tycks inget exemplar finnas kvar (Benander 1950). Första moderna fyndet i Sverige gjordes av Håkan Elmquist den 20.VIII.2006 på Gotland vid Bosarve i Sproge (Svensson 2008). Arten har påträffats där flera gånger därefter, och i nutid är det den enda kända svenska lokalen.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/acleris_kochiella.html
Latest update: 30 februari 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson