Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Tortricini
Acleris

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Smultronhöstvecklare Acleris aspersana Smultronhöstvecklare Acleris aspersana Smultronhöstvecklare Acleris aspersana
Acleris aspersana (Hübner, 1818). Smultronhöstvecklare förekommer tämligen allmänt från Skåne till Pite lappmark. Vingbredd 11-16 mm. Larven lever i maj till juli i hopspunna blad av diverse lägre rosväxter som smultron, kråkklöver, älgört, nejlikrot m.fl., förpuppning i näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 6 maj 2021