Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Tortricini
Acleris

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Granvårvecklare Acleris abietana Granvårvecklare Acleris abietana Granvårvecklare Acleris abietana Granvårvecklare Acleris abietana Granvårvecklare Acleris abietana
Acleris abietana (Hübner, 1822). Granvårvecklare förekommer tämligen allmänt från Skåne till Lule lappmark. Vingbredd 18-25 mm. Larven lever i juli augusti i sammanspunna barr av gran, förpuppning i näringsväxten. OBS! Vissa anser att nigrilineana är att betrakta som en egen art.

Synonym Acleris nigrilineana Kawabe, 1963

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 12 april 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson