Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Tortricini
Acleris

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Granvårvecklare Acleris abietana
Granvårvecklare Acleris abietana
Acleris abietana (Hübner, 1822). Granvårvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 18-25 mm. Larven lever i juli augusti i sammanspunna barr av gran, förpuppning i näringsväxten. OBS! Vissa anser att nigrilineana är att betrakta som en egen art.

Synonym Acleris nigrilineana Kawabe, 1963
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/acleris_abietana.html
Latest update: 1 november 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web