Swedish Museum of Natural History


Rhypopteryx sordida Aurivillius, 1879.
Reference: Aurivillius, P.O. 1879, Förteckning på fjärilar insamlade i Damaralandet af G. de Vylder åren 1873 och 1874 jemte beskifning öfver förut okända arter. - Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1879. N:o 7. pp. 39- 69, Kongl. Boktryckeriet, Stockholm.
Return to species-list.