Swedish Museum of Natural History


Elachista salicis Tengström, 1848.
Reference: Tengström, J.M.J. 1848, Bidrag Till Finlands Fjäril-Fauna. - Föredrag för Vet. Soc. d. 12 Apr. 1847, Åbo. 1 - 164 pp.
Return to species-list.