Ringmärkningscentralen

Naturhistoriska riksmuseet

Ring

Fynd av ringmärkt fågel

Här kan du rapportera ditt återfynd direkt till Ringmärkningscentralen
Fyll i följande uppgifter (fält markerade med en * är obligatoriska):

(t ex Riksmuseum Stockholm)

(alla siffror och bokstäver) Kontrollera numret noggrant

Ange namn på närmaste lokal, t ex gård, och namnet på närmaste större ort.

Om fågeln var död, ange om möjligt dödsorsak, om den var färsk eller inte. Om ringen påträffats utan rester av fågeln, ange även detta

(nödvändigt för att vi ska kunna sända svarsbrev)