Naturhistoriska riksmuseet Naturhistoriska riksmuseet Sektionen för paleobotanik Sektionen för paleobotanik

In English

Sektionen för paleobotanik

   Adress
   Personal
   Forskning
   Samlingar
   Databaser
   Böcker
   Historik
   Virtuella utställningar

Naturhistoriska riksmuseet

Databaser

Lepidodendron aculeatum Dataregistrering av växtfossilsamlingarna är ett av huvudprojekten på sektionen. Målet är att tillhandahålla ett effektivt sätt att söka växtfossil och att kunna arbeta med speciella växtgrupper och fossillokaler.

Dataregistreringen av den så kallade "Polarfloran", beskriven av Oswald Heer, Alfred G. Nathorst, med flera, pågår. Uppgift om lokal, ålder, växtdel, bevaringstillstånd och taxonomi för varje föremål finns registrerat. Samlingen från Spetsbergen består av omkring 4500 växtfossil, och sträcker sig från paleocen till tidig oligocen.

En annan viktig delsamling kommer från Skåne. Skånes rät- och liasavlagringar (210-180 miljoner gamla) innehåller en mångfald av olika växtarter och är av stort värde för förståelsen av klimat- och vegetationsförändringar vid gränsen mellan trias och jura. Skånematerialet innehåller omkring 25 000 exemplar, av dessa är nästan 100 typfossil som har varit föremål ett flertal taxonomiska publikationer och revisioner.

Förfrågningar om databaserna skall riktas till thomas.denk@nrm.se

/pb/data/welcomeswe.html
Senast uppdaterad: 30 Sept 2003
Ansvarig för denna sida: David Cantrill