Rhaetian and Jurassic plants of Scania - Introduction
Specimens: E
A   B   C   D   E   F   G   H   L   M   N   O   P   R   S   T   W-Z
Catalogue ID Taxa Element Locality
S069799Elatides cf. curvifolia (Dunk.) Nath.axis, leafyKurremölla
S069800Elatides cf. curvifolia (Dunk.) Nath.axis, leafyKurremölla
S069801Elatides cf. curvifolia (Dunk.) Nath.coneKurremölla
S054804Elatides sp.coneBillesholm
S054805Elatides sp.coneBillesholm
S054806Elatides sp.coneBillesholm
S054807Elatides sp.coneBillesholm
S054808Elatides sp.coneBillesholm
S054809Elatides sp.coneBillesholm
S054810Elatides sp.coneBillesholm
S059032Elatides sp.coneBjuv
S059377Elatides sp.axis, leafyBjuv
S062034Elatides sp.leafBjuv
S062035Elatides sp. Bjuv
S062036Elatides sp.coneBjuv
S062037Elatides sp.coneBjuv
S062038Elatides sp. Bjuv
S062039Elatides sp.leafBjuv
S062040Elatides sp.coneBjuv
S062041Elatides sp.coneBjuv
S062042Elatides sp.coneBjuv
S062043Elatides sp.coneBjuv
S058951Elatides sternbergii (Nilsson) Nath.axis, leafyBjuv
S058952Elatides sternbergii (Nilsson) Nath.woodBjuv
S059030Elatides sternbergii (Nilsson) Nath.coneBjuv
S059031Elatides sternbergii (Nilsson) Nath.axis, leafyBjuv
S061784Elatides sternbergii (Nilsson) Nath.axis, leafyBjuv
S062025Elatides sternbergii (Nilsson) Nath. Bjuv
S062026Elatides sternbergii (Nilsson) Nath. Bjuv
S062027Elatides sternbergii (Nilsson) Nath. Bjuv
S062028Elatides sternbergii (Nilsson) Nath. Bjuv
S062029Elatides sternbergii (Nilsson) Nath. Bjuv
S062030Elatides sternbergii (Nilsson) Nath. Bjuv
S062031Elatides sternbergii (Nilsson) Nath. Bjuv
S062032Elatides sternbergii (Nilsson) Nath. Bjuv
S062033Elatides sternbergii (Nilsson) Nath. Bjuv
S066375Elatides sternbergii (Nilsson) Nath.axis, leafyHöganäs
S065789Elatides? sp. Hyllinge
S087504Elatocladus cf. johnstrupii (Bartholin) Tralauaxis, leafyEriksdal, Fyleverkens sandtag
S065159Elatocladus sp.axis, leafyHyllinge
S065159-01Elatocladus sp.axis, leafyHyllinge
S065159-02Elatocladus sp.axis, leafyHyllinge
S065160Elatocladus sp.axis, leafyHyllinge
S065160-01Elatocladus sp.axis, leafyHyllinge
S067130Elatocladus sp.axis, leafyHöör
S067131Elatocladus sp.axis, leafyHöör
S067588Elatocladus sp.axis, leafyHöör
S067589Elatocladus sp.woodHöör
S067590Elatocladus sp.axis, leafyHöör
S067591Elatocladus sp.axis, leafyHöör
S069802Elatocladus sp.axis, leafyKurremölla
S069803Elatocladus sp.axis, leafyKurremölla
S069804Elatocladus sp.leafKurremölla
S069836Elatocladus sp.leafKurremölla
S069837Elatocladus sp.leafKurremölla
S069838Elatocladus sp.leafKurremölla
S075527Elatocladus sp.axis, leafyStabbarp
S075528Elatocladus sp.woodStabbarp
S066916Equisetites (Equisetostachys) nathorstii Halle Höör
S066916-01Equisetites (Equisetostachys) nathorstii Halle Höör
S066916-02Equisetites (Equisetostachys) nathorstii Halle Höör
S066916-03Equisetites (Equisetostachys) nathorstii Halle Höör
S066916-04Equisetites (Equisetostachys) nathorstii Halle Höör
S066917Equisetites (Equisetostachys) nathorstii Halle Höör
S069399Equisetites (Equisetostachys) nathorstii HallesporeHöör
S069400Equisetites (Equisetostachys) nathorstii HallesporeHöör
S069401Equisetites (Equisetostachys) nathorstii HallesporeHöör
S069402Equisetites (Equisetostachys) nathorstii HallesporeHöör
S069403Equisetites (Equisetostachys) nathorstii HallesporeHöör
S069404Equisetites (Equisetostachys) nathorstii HallesporeHöör
S069405Equisetites (Equisetostachys) nathorstii HallesporeHöör
S069406Equisetites (Equisetostachys) nathorstii HallesporeHöör
S066911Equisetites (Equisetostachys) suecicus (Nath.) Halle Höör
S066912Equisetites (Equisetostachys) suecicus (Nath.) Halle Höör
S066913Equisetites (Equisetostachys) suecicus (Nath.) Halle Höör
S066914Equisetites (Equisetostachys) suecicus (Nath.) Halle Höör
S066915Equisetites (Equisetostachys) suecicus (Nath.) Halle Höör
S066918Equisetites (Equisetostachys) suecicus (Nath.) Halle Höör
S066919Equisetites (Equisetostachys) suecicus (Nath.) Halle Höör
S069407Equisetites (Equisetostachys) suecicus (Nath.) HallesporeHöör
S066862Equisetites cf. beanii (Bunbury) SewardwoodHöör
S066863Equisetites cf. beanii (Bunbury) SewardwoodHöör
S066864Equisetites cf. beanii (Bunbury) SewardwoodHöör
S066865Equisetites cf. beanii (Bunbury) SewardwoodHöör
S066866Equisetites cf. beanii (Bunbury) SewardwoodHöör
S066867Equisetites cf. beanii (Bunbury) SewardwoodHöör
S066868Equisetites cf. beanii (Bunbury) SewardwoodHöör
S067427Equisetites cf. beanii (Bunbury) SewardwoodHöör
S067428Equisetites cf. beanii (Bunbury) SewardwoodHöör
S067429Equisetites cf. beanii (Bunbury) SewardwoodHöör
S067430Equisetites cf. beanii (Bunbury) SewardwoodHöör
S067431Equisetites cf. beanii (Bunbury) SewardwoodHöör
S067432Equisetites cf. beanii (Bunbury) SewardwoodHöör
S067433Equisetites cf. beanii (Bunbury) SewardwoodHöör
S067434Equisetites cf. beanii (Bunbury) SewardwoodHöör
S067435Equisetites cf. beanii (Bunbury) SewardwoodHöör
S067436Equisetites cf. beanii (Bunbury) SewardwoodHöör
S067437Equisetites cf. beanii (Bunbury) SewardwoodHöör
S075436Equisetites cf. praelongus HallewoodStabbarp
S066859Equisetites cf. subulatus HallebudHöör
S066860Equisetites cf. subulatus HallebudHöör
S066861Equisetites cf. subulatus HallebudHöör
S067470Equisetites cf. subulatus HallewoodHöör
S067471Equisetites cf. subulatus HallewoodHöör
S067472Equisetites cf. subulatus HallewoodHöör
S067477Equisetites cf. suecicus Nath.woodHöör
S067478Equisetites cf. suecicus Nath.woodHöör
S054036Equisetites gracilis (Nath.) HalleleafBillesholm
S054122Equisetites gracilis (Nath.) HalleleafBillesholm
S054123Equisetites gracilis (Nath.) HalleleafBillesholm
S054206Equisetites gracilis (Nath.) HalleleafBillesholm
S054207Equisetites gracilis (Nath.) HalleleafBillesholm
S054208Equisetites gracilis (Nath.) HalleleafBillesholm
S054342Equisetites gracilis (Nath.) HalleleafBillesholm
S056315Equisetites gracilis (Nath.) HallewoodBjuv
S056316Equisetites gracilis (Nath.) HallewoodBjuv
S056317Equisetites gracilis (Nath.) HallewoodBjuv
S056318Equisetites gracilis (Nath.) HallewoodBjuv
S056319Equisetites gracilis (Nath.) HallewoodBjuv
S075050Equisetites gracilis (Nath.) HallewoodSkromberga
S075051Equisetites gracilis (Nath.) HallerhizomSkromberga
S075198Equisetites gracilis (Nath.) HallerhizomSkromberga
S075199Equisetites gracilis (Nath.) HallerhizomSkromberga
S075200Equisetites gracilis (Nath.) HallerhizomSkromberga
S075201Equisetites gracilis (Nath.) HallerhizomSkromberga
S075202Equisetites gracilis (Nath.) HallerhizomSkromberga
S075412Equisetites gracilis (Nath.) HallewoodStabbarp
S075413Equisetites gracilis (Nath.) HallewoodStabbarp
S075814Equisetites gracilis (Nath.) HalleleafSkromberga
S075815Equisetites gracilis (Nath.) HalleleafSkromberga
S075816Equisetites gracilis (Nath.) HalleleafSkromberga
S075817Equisetites gracilis (Nath.) HalleleafSkromberga
S078495Equisetites gracilis (Nath.) HallewoodStabbarp
S078613Equisetites gracilis (Nath.) HallewoodStabbarp
S078614Equisetites gracilis (Nath.) HallewoodStabbarp
S078615Equisetites gracilis (Nath.) HallewoodStabbarp
S078616Equisetites gracilis (Nath.) HallewoodStabbarp
S079890Equisetites gracilis (Nath.) HallesporeStabbarp
S080016Equisetites gracilis (Nath.) HallerhizomSkromberga
S065916Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S065917Equisetites intermedius Erdtman Höganäs
S065918Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S065919Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S065920Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S065921Equisetites intermedius ErdtmanrhizomHöganäs
S065922Equisetites intermedius ErdtmanconeHöganäs
S066083Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066084Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066085Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066086Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066087Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066088Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066089Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066090Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066091Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066092Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066093Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066094Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066095Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066096Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066097Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066098Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066099Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066100Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066101Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066102Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066103Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066104Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066105Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066106Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066107Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066108Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066109Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066110Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066111Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066112Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066113Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066114Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066115Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066116Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066117Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066118Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066119Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066120Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066121Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066122Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066123Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066124Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066125Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066126Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066127Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066128Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066129Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066130Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066131Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066132Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066133Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066134Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066135Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066136Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066137Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066138Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066139Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066140Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066141Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066142Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066143Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066144Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066145Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066146Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066147Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066148Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066149Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066150Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066151Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066152Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066153Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066154Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066155Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066156Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066157Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066158Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066159Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066160Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066161Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066162Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066163Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066164Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066165Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066166Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066167Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066168Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066169Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066170Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066171Equisetites intermedius ErdtmanwoodHöganäs
S066510Equisetites intermedius Erdtman Höganäs
S054034Equisetites laevis HalleleafBillesholm
S054035Equisetites laevis HalleleafBillesholm
S054209Equisetites laevis HalleleafBillesholm
S054209-01Equisetites laevis HalleleafBillesholm
S054209-02Equisetites laevis HalleleafBillesholm
S054210Equisetites laevis HalleleafBillesholm
S054211Equisetites laevis HalleleafBillesholm
S054343Equisetites laevis HalleleafBillesholm
S054711Equisetites laevis HalleleafBillesholm
S055348Equisetites laevis HallewoodBjuv
S055349Equisetites laevis HallewoodBjuv
S055350Equisetites laevis HallewoodBjuv
S055351Equisetites laevis HallewoodBjuv
S055352Equisetites laevis HallewoodBjuv
S055353Equisetites laevis HallewoodBjuv
S055354Equisetites laevis HallewoodBjuv
S055355Equisetites laevis HallewoodBjuv
S055356Equisetites laevis HallewoodBjuv
S055357Equisetites laevis HallewoodBjuv
S055358Equisetites laevis HallewoodBjuv
S056320Equisetites laevis HallewoodBjuv
S056321Equisetites laevis HallewoodBjuv
S056322Equisetites laevis HallewoodBjuv
S056323Equisetites laevis HallewoodBjuv
S056324Equisetites laevis HallewoodBjuv
S056325Equisetites laevis HallewoodBjuv
S056326Equisetites laevis HallewoodBjuv
S058772Equisetites laevis HallewoodBjuv
S058773Equisetites laevis HallewoodBjuv
S058774Equisetites laevis HallewoodBjuv
S058775Equisetites laevis HallewoodBjuv
S061032Equisetites laevis HalleleafBjuv
S061033Equisetites laevis HalleleafBjuv
S061990Equisetites laevis HalletrunkBjuv
S058776Equisetites laevis? Halle Bjuv
S058777Equisetites laevis? Halle Bjuv
S058778Equisetites laevis? Halle Bjuv
S062427Equisetites mobergii MöllertrunkDompäng
S062428Equisetites mobergii MöllertrunkDompäng
S069753Equisetites mobergii MöllertrunkKurremölla
S069754Equisetites mobergii MöllertrunkKurremölla
S069755Equisetites mobergii MöllerwoodKurremölla
S069756Equisetites mobergii MöllertrunkKurremölla
S069757Equisetites mobergii MöllertrunkKurremölla
S069758Equisetites mobergii MöllertrunkKurremölla
S069759Equisetites mobergii MöllertrunkKurremölla
S069760Equisetites mobergii MöllerleafKurremölla
S069761Equisetites mobergii MöllerleafKurremölla
S069762Equisetites mobergii MöllerleafKurremölla
S069763Equisetites mobergii MöllerwoodKurremölla
S069842Equisetites mobergii MöllerwoodKurremölla
S069986Equisetites mobergii MöllerwoodKurremölla
S064599Equisetites muensteri Sternb.woodHelsingborg
S064600Equisetites muensteri Sternb.woodHelsingborg
S064601Equisetites muensteri Sternb.woodHelsingborg
S064602Equisetites muensteri Sternb.woodHelsingborg
S064603Equisetites muensteri Sternb.woodHelsingborg
S064604Equisetites muensteri Sternb.woodHelsingborg
S064605Equisetites muensteri Sternb.woodHelsingborg
S065913Equisetites muensteri Sternb.woodHöganäs
S065914Equisetites muensteri Sternb.woodHöganäs
S066512Equisetites nordenskioeldii Höganäs
S066513Equisetites nordenskioeldii Höganäs
S066514Equisetites nordenskioeldii Höganäs
S066515Equisetites nordenskioeldii Höganäs
S075414Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S075415Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S075416Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S075417Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S075418Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S075419Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S075420Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S075421-01Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S075421-02Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S075422Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S075423Equisetites praelongus HallerhizomStabbarp
S075424Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S075425Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S075426Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S075427Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S075428Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S075429Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S075430Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S075431Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S075432Equisetites praelongus HallerhizomStabbarp
S075433Equisetites praelongus HallerhizomStabbarp
S075434Equisetites praelongus HallerhizomStabbarp
S075435Equisetites praelongus HallerhizomStabbarp
S078160Equisetites praelongus HallerhizomStabbarp
S078818Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S078819Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S078820Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S078821Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S078822Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S078823Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S078824Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S078825Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S078829Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S078830Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S078831Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S078832Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S078833Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S078834Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S078835Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S078836Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S079043Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S079044Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S079045Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S079046Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S079047Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S079048Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S079049Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S079050Equisetites praelongus HallewoodStabbarp
S079051Equisetites praelongus HallerhizomStabbarp
S066826Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066869Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066870Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066871Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066872Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066873Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066874Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066875Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066876Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066877Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066878Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066879Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066880Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066881Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066882Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066883Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066884Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066885Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066886Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066887Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066888Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066889Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066890Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066891Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066892Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066893Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066894Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066895Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066896Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066897Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066898Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066900Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066901Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066902Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066903Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066904Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066905Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066906Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066907Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S066920Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067231Equisetites scanicus (Sternb.) Halle Höör
S067251Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067252Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067253Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067254Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067255Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067256Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067257Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067258Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067259Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067260Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067261Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067387Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067388Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067389Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067390Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067391Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067392Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067393Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067438Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067439Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067440Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067441Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067442Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067443Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067444Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067445Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067446Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067447Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067448Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067449Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067450Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067451Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067452Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067453Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067454Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067456Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067457Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067458Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067459Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067460Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067461Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067462Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067463Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067464Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067465Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067466Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067467Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067808Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067809Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067810Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067811Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067812Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067841Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067842Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067843Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067844Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067845Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067846Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067847Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067848Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S067849Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068147Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068148Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068149Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068150Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068151Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068152Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068152-01Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068320Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068396Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068397Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068557Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068558Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068569Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068570Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068571Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068572Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068573Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068574Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068575Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S068576Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S069114Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S069115Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S069116Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S069117Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S069118Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S069119Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S069120Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S069121Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S069152-02Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S075025Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S075026Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S075027Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S075348Equisetites scanicus (Sternb.) HalleleafSkromberga
S087453Equisetites scanicus (Sternb.) HallewoodHöör
S054134Equisetites sp.leafBillesholm
S054712Equisetites sp.leafBillesholm
S054713Equisetites sp.leafBillesholm
S064892Equisetites sp.woodHyllinge
S064892-01Equisetites sp.woodHyllinge
S064892-02Equisetites sp.woodHyllinge
S065085Equisetites sp.woodHyllinge
S065086Equisetites sp.woodHyllinge
S065087Equisetites sp.woodHyllinge
S065087-01Equisetites sp.woodHyllinge
S065722Equisetites sp.woodHyllinge
S065723Equisetites sp.woodHyllinge
S067382Equisetites sp.woodHöör
S075008Equisetites sp.leafStabbarp
S075904-01Equisetites sp.woodSofiero
S078826Equisetites sp.woodStabbarp
S078827Equisetites sp.woodStabbarp
S078828Equisetites sp.woodStabbarp
S078843Equisetites sp.leafStabbarp
S078844Equisetites sp.leafStabbarp
S064851Equisetites sp. a.woodHyllinge
S064851-01Equisetites sp. a.woodHyllinge
S064852Equisetites sp. b.woodHyllinge
S064852-01Equisetites sp. b.woodHyllinge
S064852-02Equisetites sp. b.woodHyllinge
S066853Equisetites subulatus HallewoodHöör
S066854Equisetites subulatus HallewoodHöör
S066855Equisetites subulatus HallewoodHöör
S066856Equisetites subulatus HallewoodHöör
S066857Equisetites subulatus HallewoodHöör
S066858Equisetites subulatus HallewoodHöör
S067468Equisetites subulatus HallewoodHöör
S067469Equisetites subulatus HallewoodHöör
S067473Equisetites subulatus? HallewoodHöör
S065909Equisetites suecicus (Nath.) HallefruitHöganäs
S065915Equisetites suecicus (Nath.) Halle Höganäs
S066511Equisetites suecicus (Nath.) Halle Höganäs
S067455Equisetites suecicus (Nath.) HallewoodHöör
S067474Equisetites suecicus (Nath.) HallewoodHöör
S067475Equisetites suecicus (Nath.) HallewoodHöör
S067476Equisetites suecicus (Nath.) HallewoodHöör
S067850Equisetites suecicus (Nath.) HallewoodHöör
S075437Equisetites suecicus (Nath.) HallewoodStabbarp
S078267Equisetites suecicus (Nath.) HallesporangiumStabbarp
S078268Equisetites suecicus (Nath.) HallesporangiumStabbarp
S078494Equisetites suecicus (Nath.) HallesporangiumStabbarp
S078837Equisetites suecicus (Nath.) HallewoodStabbarp
S078838Equisetites suecicus (Nath.) HallesporangiumStabbarp
S078839Equisetites suecicus (Nath.) HallesporangiumStabbarp
S078840Equisetites suecicus (Nath.) HallesporangiumStabbarp
S078841Equisetites suecicus (Nath.) HallesporangiumStabbarp
S078842Equisetites suecicus (Nath.) HallesporangiumStabbarp
S079891Equisetites suecicus (Nath.) HallesporeStabbarp
S079892Equisetites suecicus (Nath.) HallesporeStabbarp
S078816Equisetites? sp.woodStabbarp
S078817Equisetites? sp.woodStabbarp
S069408Equisetostachys nathorstii HallesporeHöör
S069409Equisetostachys nathorstii HallesporeHöör
S069843Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069844Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069845Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069846Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069847Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069848Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069849Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069850Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069851Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069852Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069853Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069854Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069855Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069856Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069857Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069858Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069859Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069860Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069861Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069862Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069863Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069864Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069865Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069866Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069867Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069868Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069869Equisetum mobergii (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069870Equisetum mobergii? (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069871Equisetum mobergii? (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S069872Equisetum mobergii? (Möller) Barker et al.woodKurremölla
S064310Equisetum muensteri Sternb.woodHelsingborg
S064311Equisetum muensteri Sternb.woodHelsingborg
S064312Equisetum muensteri Sternb.woodHelsingborg
S064313Equisetum muensteri Sternb.woodHelsingborg
S064314Equisetum muensteri Sternb.woodHelsingborg
S064367Equisetum muensteri Sternb.woodHelsingborg
S064368Equisetum muensteri Sternb.woodHelsingborg
S064690-03Equisetum muensteri Sternb.woodHelsingborg
S065898Equisetum muensteri Sternb.woodHöganäs
S065899Equisetum muensteri Sternb.woodHöganäs
S065926Equisetum muensteri Sternb.leafHöganäs
S066251Equisetum muensteri Sternb.woodHöganäs
S066289Equisetum muensteri Sternb.woodHöganäs
S066290Equisetum muensteri Sternb.woodHöganäs
S066291Equisetum muensteri Sternb.woodHöganäs
S066292Equisetum muensteri Sternb.woodHöganäs
S066293Equisetum muensteri Sternb.woodHöganäs
S070367Equisetum sp.woodRödalsberg
S070368Equisetum sp.woodRödalsberg
S070369Equisetum sp.woodRödalsberg
S070370Equisetum sp.woodRödalsberg
S070371Equisetum sp.woodRödalsberg
S066172Equisetum? sp.woodHöganäs
S070580-01Equisetum? sp.woodPålsjö
S072443Equisetum? sp.woodPålsjö
Introduction Department of palaeobotany

/pb/data/scania/sp_e.html
Latest update: 30 Sept 2003
Responsible for this page: David cantrill