Rhaetian and Jurassic plants of Scania
Literature

Agardh, C. A., 1823. Närmare bestämmande af några Vextaftryck funne uti Höganäs Stenkolsgrufvor. Kongl. Vetenskapsakademiens Handlingar 1823: 106-112.

Andrews, H. N., 1980. The fossil Hunters. In Search of Ancient Plants. Cornell University Press. London. 421pp.

Angelin, N. P., 1859 (map), 1877 (text). Geologisk Öfversigts-karta öfver Skåne. Ph. Lindstedt. Lund.

Antevs, E., 1914. Die Gattungen Thinnfeldia Ett. und Dicroidium Goth. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 51(6): 1-70.

Antevs, E., 1914. Lepidopteris ottonis (Göpp.) Schimp. and Antholithus zeilleri Nath. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 51(7): 1-18.

Antevs, E., 1914. The Swedish species of Ptilozamites Nath. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 51(10): 1-19.

Antevs, E., 1919. Die liassische Flora des Hörsandsteins. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 59(8): 1-71.

Brongniart, A., 1824-1825. Observations sur les végétaux fossiles renfermés dans les grčs de Hoer en Scanie. Annales des Sciences Naturelles 4: 200-219.

Brongniart, A., 1828. Histoire des Végétaux fossils. Tome premier. G. Dufour et Ed. d´Ocagne. Paris. 488pp.

Bölau, E., 1949. Berggrundstudier i trakten av Höganäs. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 71(3): 383-412.

Chaloner, W. G., Friis, E. M., and Hemsley, A. R., 1991. Cycadocephalus Nathorst, a fern not a bennettite. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 183: 347-362.

Chow, T. C., 1924. The Lower Liassic Flora of Sofiero and Dompäng in Scania. Arkiv för botanik 19(4):1-19.

Clemensson, G. (ed.), 1953. Stenkol och lera 1. Inledande översikter. Stenkolsbrytningen i Skåne intill 1658. Skildringar kring Höganäsbolagets och dess föregångares verksamhet. Höganäs-Billesholms Aktiebolag. Almqvist & Wiksells. Uppsala. 306pp.

Clemensson, G. (ed.), 1958. Stenkol och lera 2. Inledande översikter. Kolbrytning och kolfältsundersökningar i Skåne från 1658 till 1737. Skildringar kring Höganäsbolagets och dess föregångares verksamhet. Höganäs-Billesholms Aktiebolag. Almqvist & Wiksells. Uppsala. 319pp.

Clemensson, G. (ed.), 1963. Stenkol och lera 3. Skånska Stenkolsverket 1737-1786. Skildringar kring Höganäsbolagets och dess föregångares verksamhet. Höganäs-Billesholms Aktiebolag Almqvist & Wiksells. Uppsala. 556pp.

Clemensson, G. (ed.), 1973. Stenkol och lera 4. Erik Ruuths Stenkolsverk och det första Höganäsbolaget. Skildringar kring Höganäsbolagets och dess föregångares verksamhet. Höganäs-Billesholms Aktiebolag. Almqvist & Wiksells. Uppsala. 587pp.

Dittmar, A. von, 1864. Die Contorta-Zone (Zone der Avicula contorta Portl.) : Ihre Verbreitung und ihre organischen Einschlüsse. H. Manz, Münich. 217p.

Erdmann, E., 1872. Beskrifning öfver Skånes Stenkolsförande Formation. Sveriges Geologiska Undersökning C 3. 87pp.

Erdmann, E., 1887. Beskrifning öfver Skånes Stenkolsfält och gruvor. Häfte 1. Sveriges Geologiska Undersökning C 65. 124pp.

Erdmann, E., 1911-1915. De skånska stenkolsfälten och dess tillgodogörande. Geologisk och tekninsk beskrivning. Sveriges Geologiska Undersökning Ca 6. 548pp.

Erdtman, G., 1921. Two new species of Mesozoic Equisetales. Arkiv för Botanik 17 (3): 1-6.

Florin, R., 1933. Studien über die Cycadales des Mesozoikums. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar. 12 (5): 1-134.

Florin, R., 1937. Die fossilen Ginkgophyten von Franz-Joseph-Land. Nebst Erörterungen über vermeintliche Cordaitales Mesozoischen Alters. 2. Allgemeiner Teil. Palaeontographica 82B: 1-72.

Florin, R., 1944. Die Koniferen des Oberkarbons und des unteren Perms. Palaeontographica 85B(7): 457-654.

Florin, R., 1948. Thore Gustav Halle Zum sechzigsten Geburtsdag. Palaeontographica 88(B4-6): V-IX.

Florin, R., 1958. On Jurassic Taxads and Conifers from North-Western Europe and Eastern Greenland. Acta Horti Bergiani 17(10): 257-402.

Guy-Ohlson, D., 1981. Rhaeto-Liassic palynostratigraphy of the Valhall bore No. 1, Scania. Geologiska Föreningens i Stockholms Förhandlingar 103(2): 233-248.

Guy-Ohlson and Norling, E., 1994. Jurassic sequences in Sweden. Geobios, M. S. 17: 275-286.

Halle, T. G., 1907. Einige krautartige Lycopodiaceen paläozoischen und mesozoischen Alters. Arkiv för Botanik 7(5): 1-17.

Halle, T. G., 1908. Zur Kenntnis der Mesozoischen Equisetales Schwedens. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 43(1): 1-40.

Halle, T. G., 1910. A Gymnosperm with Cordaitean-like leaves from the Rhaetic Beds of Scania. Arkiv för Botanik 9(14): 1-7.

Halle, T. G., 1910. On the Swedish species of Sagenopteris Presl and of Hydropterangium nov. gen. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 45(7): 1-16.

Halle, T. G., 1915. Some xerophytic leaf-structures in Mesozoic plants. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 37(5): 493-520.

Halle, T. G., 1921. On the sporangia of some Mesozoic ferns. Arkiv för Botanik 17: 1-20.

Harland, W B., Armstrong, R. L., Cox A. V., Craig, L. E., Smith, A. G. and Smith D. G., 1990. A geologic time scale 1989. Cambridge University Press. Cambridge.

Harris, T. M., 1937. The fossil Flora of Scoresby Sound East Greenland. Part 5. Stratigraphic relations of the plant beds. Meddelelser om Grønland 112 (2): 82-86.

Hébert, E., 1869a. Recherches sur l´âge des Grés á combustibles d´Höganäs et de grčs ā végéteaux de Hör (Sučde). Premier Compte –rendus de l´Academie des Sciences t. 69 p296.

Hébert, E., 1869b. Recherches sur l´âge des Grés á combustibles d´Helsingborg et d´Höganäs. Annales des Sciences Géologiques 1(2). 37p.

Hébert, E., 1870. Notes sur les Grés infra-liasiques de Scanie. Bulletin de la Société géologique de France 2(27): 366-376.

Heer, O., 1874. Die Kreide-flora der Arctischen Zone. Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 12(6).

Hermelin, S. G., 1773. Anmärkningar om Boserups stenkols-grufva och de öfrige stenkols-försök uti Skåne. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 34.

Hisinger, W., 1808. Samling till en mineralogisk Geografi öfver Sverige. 254 and 264cont. H.A. Nordström. Stockholm.

Hisinger, W., 1831. Esquisse d´un tableau des pétrifications de la Svčde. Nouvelle édition. P. A. Norstedt et fils. Stockholm.

Hisinger, W., 1831. Anteckningar i physik och geognosi under resor uti Sverige och Norrige. H5. Stockholm.

Hisinger, W., 1837. Lethaea Svecica sue Petrificata Sveciae, iconibus et characteribus illustrata. Holmiae. Typis P. A. Norstedt et fils. Stockholm.

Hisinger, W., 1840. Lethaea Svecica sue Petrificata Sveciae, supplementum secundum. Holmiae. Typis P. A. Norstedt et fils. Stockholm.

Hisinger, W., 1841. Lethaea Svecica sue Petrificata Sveciae, supplementi secundi continuatio. Holmiae. Typis P. A. Norstedt et fils. Stockholm.

Hofberg, H., Heurlin, F., Millqvist, V. och Rubensson, O., 1906. Svenskt Biografisk Handlexikon. Albert Bonniers Förlag. Stockholm.

Johansson, N., 1922a. Die rätische Flora der Kohlengruben bei Stabbarp und Skromberga in Schonen. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 63(5): 1-78.

Johansson, N., 1922b. Pterygopteris, eine neue Farngattung aus dem Rät Schonens. Arkiv för Botanik 17(16):1-5.

Linné, C. von, 1751. Carl Linnaei Skånska resa, på höga öfwerhetens befallning förrättad år 1749. Med rön och anmärkningar uti oeconomien, naturalier, antiquiteter, seder, lefnads-sätt. Med tillhörige figurer. Med kongl. Maj:ts allernådigste privilegio, uplagd på Lars Salvii kostnad 1751. Stockholm.

Linné, C. von, 1999. Carl Linnaeus Skånska resa år 1749. Facsimile edited by Carl-Otto von Sydow. Wahlström & Widstrand. Stockholm.

Lund, J., 1977. Rhaetic to Lower Liassic palynology of the onshore south-eastern North Sea Basin. Danmarks Geologiske Undersögelse. Raekke 2: 109. 128pp.

Lundblad, B., 1946. De sista 35 årens bidrag till kännedomen om Sveriges mesozoikum. Geologiska Föreningens i Stockholms Förhandlingar 68(2). 251-267.

Lundblad, B., 1948. On some Caytonia plant remains from the Coal mines of Bjuv in Scania (Rhaetic). Svensk Botanisk Tidskrift: 42(1).

Lundblad, B., 1949a. De geologiska resultaten från borrningarna vid Höllviken. Del 3. Microbotanical studies of cores from Höllviken, Scania. Sveriges Geologiska Undersökning C 506. Årsbok43(4). 17pp.

Lundblad, B., 1949b. De geologiska resultaten från borrningarna vid Höllviken. Del 4. On the presence of Lepidopteris in cores from "Höllviken II". Sveriges Geologiska Undersökning C 507. Årsbok 43(5): 11pp.

Lundblad, B., 1950a. On a fossil Selaginella from the Rhaetic of Hyllinge, Scania. Svensk Botanisk Tidskrift 44: 477-487.

Lundblad, B., 1950b. Studies in the Rhaeto-Liassic floras of Sweden 1. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 1(8): 2-82.

Lundblad, B., 1954. Contributions to the geological history of the Hepaticae. Svensk Botanisk Tidskrift 48 (2): 380-415.

Lundblad, B., 1956. On the Stratigraphical value of the megaspores of Lycostrobus scottii. Sveriges Geologiska Undersökning C 547. Årsbok 50(3). 12pp.

Lundblad, B., 1958. On the presence of the genus Pseudotorellia (Ginkgophyta) in the Rhaetic of N.W. Scania. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 79(4): 759-765.

Lundblad, B., 1959a. On Ricciisporites tuberculatus and its occurence in certain strata of the Höllviken II boring in S.W. Scania. Grana 2(1). 1-10.

Lundblad, B., 1959b. Studies in the Rhaeto-Liassic floras of Sweden 2:1. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 6(2): 1-38.

Lundblad, B., 1969a. Utvecklingslinjer i svensk paleoboanik 1870-1945. Fauna och flora 64: 269-281.

Lundblad, B., 1969b. Thore Gustaf Halle. I Svenskt biografiskt lexikon 18: 15-18.

Lundblad, B., 1974. On the presence of the genus Paracycas in the lower Lias of Sweden. In: Symposium on Morphlogical and Stratigraphical Palaeobotany. Birbal Sahni Institute of Palaeobotany. Special publication no. 2: 42-46.

Lundblad, B., 1984. Stenherbarier i norr- om grundandet av Riksmuseets paleobotaniska avdlning för 100 år sedan. Fauna och flora 79: 269-281.

Lundgren, B., 1878. Studier över faunan i den stenkolsförande formationen i nordvästra Skåne. Kongl. Fysiografiska Sällskapets Minnesskift 1878: 1-58.

Lundgren, B., 1881. Undersökningar öfver molluskfaunan i Sveriges äldre mesozoiska bildningar. Lunds Universitets Årsskrift 17. 57pp.

Lundqvist, G., 1918. Variationstypen von Baiera minuta Nathorst. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar C 40(5): 491-502.

Möller, H. and Halle, T. G., 1913. The fossil flora of the coal-bearing deposits of South-Eastern Scania. Arkiv för Botanik 13(7): 1-45.

Nathorst, A. G., 1875. Fossila växter från den stenkolsförande formationen vid Pålsjö i Skåne. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 2: 373-392.

Nathorst, A. G., 1875. Om en cycadékotte från den rätiska formationens lager vid Tinkarp i Skåne. Öfversigt af Kongl. Vetenskapsakademiens Förhandlingar 10: 25-33.

Nathorst, A. G., 1876. Bidrag till Sveriges fossila flora. Växter från rhätiska formationen vid Pålsjö i Skåne. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 14(3). 82pp.

Nathorst, A. G., 1878a. Om floran i Skånes kolförande bildningar 1. Floran vid Bjuf, första häftet. Sveriges Geologiska Undersökning C 27: 1-52.

Nathorst, A. G., 1878b. Bidrag till Sveriges fossila flora 2. Floran vid Höganäs och Helsingborg. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 16(7). 53pp.

Nathorst, A. G., 1878c. Beiträge zur fossilen Flora Schwedens. Über einige rhätische Pflanzen von Pålsjö in Schonen. E Schweizerbart´sche Verlagshandung (E. Koch). Stuttgart. 34pp.

Nathorst, A. G., 1879a. Om floran i Skånes kolförande bildningar 1. Floran vid Bjuf, andra häftet. Sveriges Geologiska Undersökning C 33: 53-82.

Nathorst, A. G., 1879b. Om Spirangium och dess förekomst i Skånes kolförande bildningar. Sveriges Geologiska Undersökning C 36: 1-15.

Nathorst, A. G., 1886. Om floran i Skånes kolförande bildningar 1. Floran vid Bjuf, tredje häftet. Sveriges Geologiska Undersökning C 85: 83-116.

Nathorst, A. G., 1902. Beiträge zur Kenntnis einiger Mesozoischen Cycadophyten. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 36(4): 1-28.

Nathorst, A. G., 1906a. Bemerkungen über Clathropteris meniscioides Brongniart und Rhizomopteris cruciata Nathorst. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 41(2): 1-14.

Nathorst, A. G., 1906b. Om några Ginkgoväxter från kolgrufvorna vid Stabbarp i Skåne. Kongl. Fysiografiska Sällskapets Handlingar: 17(8): 1-15.

Nathorst, A. G., 1906c. Über Dictyophyllum und Camptopteris spiralis. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 41(5):1-24.

Nathorst, A. G., 1907. Über Thaumatopteris schenki Nath. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 42(3): 1-9.

Nathorst, A. G., 1908a. Paläobotanische Mitteilungen 3. Lycostrobus scotti, eine grosse Sporophyllähre aus den rätischen Ablagerungen Schonens. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 43(3): 1-14.

Nathorst, A. G., 1908b. Paläobotanische Mitteilungen 4. Über die Untersuchung kutinisierter fossiler Pflanzenteile. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 43(6): 1-13.

Nathorst, A. G., 1908c. Paläobotanische Mitteilungen 5. Über Nathorstia Heer. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 43(6): 14-19.

Nathorst, A. G., 1908d. Paläobotanische Mitteilungen 6. Antholithus zeilleri n. sp. mit noch erhaltenen Pollenkörnern aus den rhätischen Ablagerungen Schonens. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 43(6): 20-23.

Nathorst, A. G., 1908e. Paläobotanische Mitteilungen 7. Über Palyssia, Stachyotaxus und Palaeotaxus. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 43(8): 1-20.

Nathorst, A. G., 1909a. Paläobotanische Mitteilungen 8. Über Williamsonia, Wielandia, Cycadocephalus und Weltrichia. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 45(4): 1-38.

Nathorst, A. G., 1909b. Über die Gattung Nilssonia Brongn. mit besonderer Berücksichtigung Schwedischer Arten. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 43(12): 1-40.

Nathorst, A. G., 1910a. Les dépôts mésozoiques précrétacés de la Scanie. 11th International Geological Congress in Sweden: Excursion C6. 46pp.

Nathorst, A. G., 1910b. Les dépôts mésozoiques précrétacés de la Scanie. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 32(3): 487-532.

Nathorst, A. G., 1911. Paläobotanische Mitteilungen 10. Über die Gattung Cycadocarpidium Nathorst nebst einigen Bemerkungen über Podozamites. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 46(8): 1-11.

Nathorst, A. G., 1912. Paläobotanische Mitteilungen 11. Zur Kenntnis der Cycadocephalus-Blüte. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handligar 48(2): 1-14.

Nilsson, S., 1819. Beskrifning öfver en petrikatförande sandsten vid Hör i Skåne. Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 1819.

Nilsson, S., 1820a. Om försteningar och aftryck af tropiska trädslag och deras blad, funne i ett sandstenslager i Skåne. Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar St. II. a: 108-122.

Nilsson, S., 1820b. Om försteningar och aftryck af tropiska trädslag, blad, ormbunkar och rörväxter m. m. samt trädkol funna i ett sandstenslager i Skåne., Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar St. II. b: 277-285.

Nilsson, S., 1823. (Printed 1824). Underrättelse om några petrificater, fundna i den Skånska Stenkols-formationen. Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 1823: 95-106.

Nilsson, S., 1827. Petrificata svecana formationis cretaceae.( Undersökningar af petrifikaten i de skånska sandstens-, stenkols- och kritlagren). Berling. Lund. 40pp.

Nilsson, S., 1931. Fossila växter funna i Skåne och beskrifvna. Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 1931: 1-12.

Norling, E., 1972. Jurassic stratigraphy and foraminifera of western Scania, southern Sweden. Sveriges Geologiska Undersökning Ca 47. 120pp.

Norling, E. and Wikman, H., 1990. Beskrivning till berggrundskartan Höganäs NO/Helsingborg NV. Sveriges Geologiska Undersökning Af 129. 123pp.

Norling, E., Ahlberg, A., Erlström, M. and Sivhed, U., 1993. Guide to the Upper Triassic and Jurassic geology of Sweden. Research paper. Sveriges Geologiska Undersökning Ca 82. 71pp.

Parris, K. M., Drinnan, A. N. and Cantrill, D. J., 1995. Palissya cones from the Mesozoic of Australia and New Zealand. Alcheringa 19: 87-111.

Schou Jensen, E., 2002. Skåne i 1800 millioner år. Varv 1:2002.

Schimper, W. P., 1869-1873. Traité de paléontologie végétale ou la flore du monde primitif dans ses raports avec les formations géologique et la flore du monde actuel. Tome 1-3. Bailličre et fils. Paris.

Sivhed, U., 1980. Lower Jurassic Ostracodes and Stratigraphy of western Skåne, suthern Sweden. Sveriges Geologiska Undersökning Ca 50. 61pp.

Sivhed, U., 1984. Litho- and biostratigraphy of the Upper Triassic-Middle Jurassic in Scania, suthern Sweden. Sveriges Geologiska Undersökning C 806: 1-31.

Sternberg, G., 1826. Essai d´un Exposé Géognostico-Botanique de la Flore du Monde primitif. Christophe Ernest Bench. Ratisbonne.

Swedenborg, E., 1722. Miscellanea observata circa res naturales & praesertim circa mineralia, ignem & montium strata. Leipzig. 174pp.

Tralau, H., 1966. Botanical investigations in the fossil flora of Eriksdal in Fyledalen, Scania. Sveriges Geologiska Undersökning C 611: 1-36.

Tralau, H., 1968. Botanical investigations into the fossil flora of Eriksdal in Fyledalen, Scania 2. The Middle Jurassic microflora. Sveriges Geologiska Undersökning C 633: 1-185.

Tralau, H., 1975. An Upper Triassic microflora from Vallåkra, southern Sweden. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 97(3): 237-242.

Troedsson, G., 1930. Bidrag till Hälsingborgstraktens geologi. Redogörelse för högre allmänna läroverket i Hälsingborg. Högre allmänna läroverket i Hälsingborg. Helsingborg. 32pp.

Troedsson, G., 1934. Nordvästra Skånes berggrund. Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 56(3): 510-517.

Troedsson, G., 1934. Några resultat från de senaste årens djupborrningar i nordvästra Skåne. Föredrag. Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 57(4): 688-691.

Troedsson, G., 1938. On the Sequence of strata in the Rhaetic-Liassic beds of Scania. Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 60(3): 547-550.

Troedsson, G., 1940. Om Höörs sandsten. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 62(3): 245-283.

Troedsson, G., 1943. Om gränsen mellan rät och lias i Skåne. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 65(3): 271-284.

Troedsson, G., 1950.Om lagerföljden inom Sveriges äldre mesozoikum. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 11(5): 595-597.

Troedsson, G., 1950. On Rhytmic Sedimentation in the Rhaetic-Liassic beds of Sweden. Report of 18th International Geological Congress in Great Britain 1948: 4: 64-72.

Troedsson, G., 1951. On the Höganäs Series of Sweden (Rhaeto-Lias). Skrifter från Mineralogisk- och Paleontologisk-Geologiska Institutionerna, Lund: 7. 269pp.

Department of palaeobotany

/pb/data/scania/literature.html
Latest update: 11 Nov 2004
Responsible for this page: David cantrill