In English


Typsamling


Holotyper och viktiga kotyper till följande mineral förvaras vid Sektionen för mineralogi

adelit
allaktit
armangit
arsenoklasit
barysilit
berzeliit
blatterit
blixit
bromellit
cappelenit-(Y)
celsian
ekdemit
epididymit
ericssonit
eudidymit
eveit
finnemanit
filolitit
flinkit
fluoborit
gabrielsonit
galenobismutit
ganofyllit
gladit
hambergit
hammarit
harstigit
heliofyllit
hematofanit
hiortdahlit
hiärneit
hyalotekit
hyttsjöit
jagoit
joesmithit
julgoldit-(Fe2+)
kainosit-(Y)
karyopilit
katoptrit
lindqvistit
lindströmit
långbanit
låvenit
magnetoplumbit
magnussonit
manganhörnesit
manganostibit
melanocerit
melanostibit
neptunit
nezilovit
nordenskiöldin
ortoericssonit
ortopinakiolit
perit
pinakiolit
plumboferrit
polylitionit
pyrofanit
rambergit
retzian-(Ce)
rinmanit
sahlinit
sarkinit
stenhuggarit
swedenborgit
takeuchiit
thalenit-(Y)
thaumasit
tegengrenit
thorit
tilasit
trigonit
trimerit
törnebohmit
welinit
welshit
wickmanit
wittit
zenzénit
örebroit
Nordmark
Nordmark
Långban
Långban
Harstigen
Långban
Nordmark
Långban
Långban
Langesundsfjorden (Norge)
Jakobsberg
Långban
Narssârssuk (Grönland)
Långban
Langesundsfjorden (Norge)
Långban
Långban
Långban
Harstigen
Tallgruvan
Långban
Nordmark
Harstigen
Gladhammar
Langesundsfjorden (Norge)
Gladhammar
Harstigen
Harstigen
Jakobsberg
Langesundsfjorden (Norge)
Långban
Långban
Långban
Långban
Långban
Långban
Hidra (Norge)
Harstigen
Nordmark
Jakobsberg
Gladhammar
Långban
Langesundsfjorden (Norge)
Långban
Långban
Långban
Nordmark
Langesundsfjorden (Norge)
Sjögruvan
Narssârssuk (Grönland)
Nezilovo (FJR Makedonien)
Langesundsfjorden (Norge)
Långban
Långban
Långban
Långban
Jakobsberg
Kangerdluarsuk (Grönland)
Harstigen
Garpenberg
Nordmark
Garpenberg, Norra
Långban
Harstigen
Långban
Långban
Långban
Österby
Åreskutan
Jakobsberg
Brevik (Norge)
Långban
Långban
Harstigen
Bastnäs
Långban
Långban
Långban
Falu gruva
Långban
Sjögruvan
Åter till Mineralogens välkomstsida| Forskningsprojekt| Samlingar| Aktuella publikationer| Databaser| Långbansboken

MIs välkomstsida

NRMs välkomstsida


/mi/typsamling.html.se
Senaste uppdatering: 14 december, 2001
Ansvarig för denna sida: Leena Paulin
Lämna kommentarer om NRMs webresurs här