In English!

romb2.gif (1910 bytes) Sektionen för Mineralogi
Databaser
 romb2.gif (1910 bytes)

sarkinite.jpg (19232 bytes)
Sarkinit och brandtit
foto: Michael P Cooper
hjalmars.jpg (11627 bytes)
Hjalmar Sjögren,
1856-1922

Åter till mineralogens välkomstsida| Personal| Samlingar| Aktuella publikationer| Forskningsprojekt| Långbansboken

MI välkomstsida

NRMs välkomstsida


/mi/mindatabaser.html.se
Senaste uppdatering: 27 mars, 2002
Ansvarig för denna sida: Leena Paulin
Lämna kommentarer om NRMs webresurs här