In English!

romb2.gif (1910 bytes) Sektionen för Mineralogi
Databaser
 romb2.gif (1910 bytes)

sarkinite.jpg (19232 bytes)
Sarkinit och brandtit
foto: Michael P Cooper
158a-st.jpg (9086 bytes)
Pyrobelonit
foto: Michael P Cooper

Åter till mineralogens välkomstsida| Personal| Samlingar| Aktuella publikationer| Forskningsprojekt| Långbansboken

MI välkomstsida

NRMs välkomstsida


/mi/mindatabaser.html.se
Senaste uppdatering: 22 maj, 2002
Ansvarig för denna sida: Leena Paulin
Lämna kommentarer om NRMs webresurs här