179-a-li.jpg (19170 bytes) Sektionen för Mineralogi
MINCAT 2000
 134a-st.jpg (27898 bytes)

Databasen MINCAT 2000 innehåller merparten av de registrerade proverna i Sektionens för mineralogi samlingar. , 148 895 poster 11 juni 2008

Använd länksida

Alla fält
Katalognr
Lokal
Lokalspecifikation
Kommun
Län
Land*
Mineral
Grupp

Antal önskade svar från sökningen

Förklaringar till sökfälten.
* Land måste anges med landskod enligt ISO 3166
För frågor om databasens innehåll v.g. kontakta Dan Holtstam

Åter till mineralogens välkomstsida| Personal| Samlingar| Aktuella publikationer| Forskningsprojekt| Långbansboken

MIs välkomstsida

NRMs välkomstsida


/mi/minkat.html.se
Senaste uppdatering: 11 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Leena Paulin
Lämna kommentarer om NRMs webresurs här