Sektionen för mineralogi
MINCAT2000

FÖRKLARINGAR

Accessionsnr: katalognummer i manuell katalog, i tillämpliga fall med tillägg av årtalssiffra.

Lokal: fyndort i form av gruvfält etc.

Lokalspecifikation: enskild gruva, del av gruva etc.

Kommun:(för andra länder än Sverige kan det vara distrikt, närliggande städer etc.)

Län: (för andra länder än Sverige motsvaras detta av provinser, regioner, delstater etc.)

Land: land anges med landskod enligt ISO 3166.

Mineral: för mineralnamnen har uteslutande den engelska stavningen följts (enligt Glossary of Mineral Species, 1999  års upplaga), med det undantaget att det vanliga suffixet "-ite" har ersatts med "-it". Av detta följer att beteckningar på mineral av svenskt eller germanskt ursprung (t ex kvarts, blyglans, zinkblände, guld, koboltblomma) inte är sökbara direkt utan måste översättas (d v s till quartz, galena, sphalerit, gold, erythrit).

Varietet: variantnamn på mineral, t ex ametist (amethyst i databasen), bergkristall (rock crystal), citrin etc.

Grupp: mineralgrupp, t ex pyroxen, glimmer (mica i databasen), amfibol (amphibol). För bergartsprov anges bergartsnamn i detta fält. Observera att en del prover är endast bestämda på gruppnivå, d v s mineralnamn saknas.

Ursprunglig beteckning: äldre beteckning på provet som återfunnits i manuell katalog.

Associerad: associerade mineral i bokstavsordning.

Serie: en större svit av prover från samma källa (donator, säljare etc.) betecknas ibland som en serie.


MIs välkomstsida

NRMs välkomstsida


/mi/minkatforklaringar.html.se
Senaste uppdatering: 25 september 2000
Ansvarig för denna sida: Leena Paulin
Lämna kommentarer om NRMs webresurs här