Sektionen för Mineralogi
Meteoritkatalog

FÖRKLARINGAR

Name: en meteorit uppkallas efter orten där den faller ned eller upphittas.

Catnr: meteoritprovets nummer i museets samling.

Country: anges med en landskod (Sverige = SE).

Type: de vanliga kondriterna betecknas med bokstäverna H, L eller LL följt av en siffra som anger meteoritens omvandlingsgrad före nedfallet på jorden (från 3 med skarpt avgränsade kondruler till 6 med otydliga kondruler) Ju lägre siffran är, desto bättre bevarad är den ursprungliga karaktären. De kolhaltiga kondriterna betecknas CI, CM, CO eller CV följt av en låg siffra (1-3) i enlighet med deras primitiva karaktär. Enstatitkondriter (en sällsynt grupp) = E samt siffra. Akondriterna anges med olika förkortningar där A är första bokstaven. MES (mesosideriter) och PAL (pallasiter) är järnstensmeteoriter. Järnmeteoriterna betecknas med en romersk siffra följt av bokstav; IRANOM är anomala typer.

Mass: anges i gram.


MIs välkomstsida

NRMs välkomstsida


/mi/forklaringar.html.se
Senaste uppdatering: 8 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Leena Paulin
Lämna kommentarer om NRMs webresurs här