Naturhistoriska riksmuseet
Sektionen för mineralogi

FYND

FYND är en sökbar databas över svenska mineralfyndorter. Det är en sammanställning av drygt tjugo tusen observationer som är baserad på mineralogisk facklitteratur samt NRMs samlingar. Databasen innehåller lokalens namn samt kommunen och länet i vilka den är belägen. I många fall anges också det aktuella topografiska kartbladet. En referens till varje observation finns också angiven (i förkortad form).

FYND var ursprungligen ett kortregister som grundlades av O. Gabrielson i början på 1950-talet och som under många år byggdes på av honom samt några medarbetare. B. Lindqvist tog över verksamheten 1978. Överföringen till dator har utförts av G. Asp under 1994-95. Senare tillägg och ändringar har J. Langhof och D. Holtstam stått för.

För mineralnamnen har uteslutande den engelska stavningen följts (enligt Glossary of Mineral Species, 6:e upplagan), med det undantaget att det vanliga suffixet "-ite" har ersatts med "-it". Av detta följer att beteckningar på mineral av svenskt eller germanskt ursprung (t ex kvarts, blyglans, zinkblände, guld, koboltblomma) inte är sökbara direkt utan måste översättas (d v s till quartz, galena, sphalerit, gold, erythrit). I de fall när litteraturuppgifterna inte direkt har kunnat överföras till giltiga mineralnamn har bara gruppnamnet eller en äldre varietetsbeteckning använts (markeras med G och V i fältet "Typ").

Stavningen för vissa lokalnamn varierar, men i databasen har bara en variant som regel införts. I fältet "Lokalspecifikation" anges ofta en enskild gruva inom ett visst gruvfält (= Lokal) eller en del av en gruva.

Jörgen Langhof är för närvarande ansvarig för FYND. Påpekanden om fel och önskvärda tillägg tas tacksamt emot. Det bör dock framhållas att vi inte avser att införa nya observationer av de allra vanligaste bergartsbildande mineralen.

Åter till FYND!


MIs välkomstsida

NRMs välkomstsida


/mi/basetxt.html.se
Senaste uppdatering: 12 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Dan Holtstam
Lämna kommentarer om NRMs webresurs här