Naturhistoriska riksmuseet
Sektionen för mineralogi

Nyckel till förkortningar
AKMG Arkiv för kemi, mineralogi och geologi
AMG Arkiv för mineralogi och geologi
AmMin American Mineralogist
BGIU Bulletin of the Geological Institute of Uppsala
CanMin Canadian Mineralogist
ContrMinPetr Contributions to Mineralogy and Petrology
EconGeol Economic Geology
EurJMin European Journal of Mineralogy
GFF Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar
Kommerskoll Kungliga kommerskollegium
KVA bihang Kungliga vetenskapsakademiens handlingar, bihang
KVA Öfv Öfversigt af kongliga vetenskapsakademiens förhandlingar
KVAH Kungliga vetenskapsakademiens handlingar
LGMI Lunds geologiska och mineralogiska institut
MinDep Mineralium Deposita
MinMag Mineralogical Magazine
MinPetr Mineralogy and Petrology
MinRec The Mineralogical Record
NJMAh Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen
NJMMh Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte
NRM Naturhistoriska riksmuseet (samling)
PrecambRes Precambrian Research
SGU Sveriges geologiska undersökning
ZKrist Zeitschrift für Kristallographie

MIs välkomstsida

NRMs välkomstsida


/mi/abbrev.html.se
Senaste uppdatering: 24 februari 1999
Ansvarig för denna sida: Jörgen Langhof
Lämna kommentarer om NRMs webresurs här