Virtuella utställningar

Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

      Samlingar
      Databaser
      Forskning
      Virtuella utställningar
      Botanisk historia
      Personal
      Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


  • Linnéherbariet
    En presentation av Linnéherbariet i Stockholm (S-LINN) med bilder av pressade växter ur samlingen.
  • Den virtuella floran
    En interaktiv svensk flora gjord för Internet. Floran kommer att presentera alla i Sverige förekommande vilda kärlväxter med fotografier, utbredningskartor och beskrivningar.


/fbo/virt/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 3 november 1997
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs