Index Holmiensis
Forskning
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

      Samlingar
      Databaser
      Forskning
      Virtuella utställningar
      Botanisk historia
      Personal
      Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Index Holmiensis är ett världsomfattande index över publicerade utbredningskartor för kärlväxter. Arbetet påbörjades 1969 av Hans Tralau vid Naturhistoriska riksmuseet, men sköts idag av en grupp internationella experter som systematiskt går igenom vetenskapliga publikationer från hela världen. Index Holmiensis ger fullständiga referenser till publicerade kartor - lokala, regionala eller världsvida för kärlväxter, huvudsakligen på artnivå.

På senare år har det blivit vanligare att publicera utbredningskartor.
Vol. 6 (Dicotyledoneae D-F) refererar till publikationer med kartor över utbredningen av 10.500 taxa, av vilka släktet Eucalyptus är störst med sina 679 kartor, varav 260 arters utbredning kartlagts för första gången.
Vol. 7 ( Dicotyledoneae G-J) refererar till publikationer med kartor över 12.100 taxa av vilka utbredningen för mer än 450 kartlagts för första gången.
Vol. 8 (Dicotyledoneae K-M) refererar till publikationer över 13.181 taxa av vilka utbredningen för 635 kartlagts för första gången de senaste åren.
Vol. 9 (Dicotyledoneae N-P) refererar till publikationer över 17.822 taxa av vilka utbredningen för 667 kartlagts för första gången de senaste åren.


Publicerade volymer
  • Vol. 1 - Equisetales-Gymnospermae. - (Red. H. Tralau), 264 sidor (1969)
  • Vol. 2 - Monocotyledoneae A-I. - (Red. H. Tralau), 224 sidor (1972)
  • Vol. 3 - Monocotyledoneae J-Z. - (Red. H. Tralau), 224 sidor (1973)
  • Vol. 4 - Dicotyledoneae A-B. - (Red. H. Tralau), 303 sidor (1974)
  • Vol. 5 - Dicotyledoneae C. - (Red. H. Tralau), 258 sidor (1981)
  • Vol. 6 - Dicotyledoneae D-F. - (Red. J. Lundqvist & B. Nordenstam), 298 sidor (1988)
  • Vol. 7 - Dicotyledoneae G-J. - (Red. J. Lundqvist), 363 sidor (1992)
  • Vol. 8 - Dicotyledoneae K-M. - (Red. J. Lundqvist & E. Jäger), 408 sidor (1995)
  • Vol. 9 - Dicotyledoneae N-P. - (Red. J. Lundqvist & E. Jäger), 568 sidor (1998)

Alla volymer säljs separat, men alla nio säljs till specialpris.

Beställningar skickas till:
Naturhistoriska riksmuseet
Sektionen för fanerogambotanik
104 05 Stockholm

eller med e-post till: Gunilla Dahlerus Lehman


/fbo/res/indholm.html.se
Senast uppdaterad: 1 september 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs