Flora Nordica
Forskning
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

      Samlingar
      Databaser
      Forskning
      Virtuella utställningar
      Botanisk historia
      Personal
      Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


'Flora Nordica', som leds ifrån Naturhistoriska riksmuseet tillsammans med Bergianska stiftelsen, är ett samnordiskt projekt i vilket experter från de nordiska länderna skriver en modern vetenskaplig flora över de vilda, naturaliserade och tillfälliga kärlväxter som förekommer i det nordiska floraområdet, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Färöarna och Norges arktiska öar.

Thomas Karlsson vid sektionen för fanerogambotanik skriver flera släkten för floran och koordinerar också delar av arbetet i projektet.

Läs mer om projekt Flora Nordica.

/fbo/res/flornor.html.se
Senast uppdaterad: 3 december 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs