Systematik
Forskning
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

      Samlingar
      Databaser
      Forskning
      Virtuella utställningar       Botanisk historia
      Personal
      Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Systematiker studerar specialiserade egenskaper som delas av två eller flera organismer för att kunna formulera hypoteser om deras utvecklingshistoria. Egenskaper kan i detta sammanhang vara olikheter i yttre och inre byggnad, embryologi, kemi eller skillnader i uppbyggnaden av DNA eller RNA sekvenser.
Nukleotidsekvenser från undersökningar av växters arvsanlag används allt oftare inom systematiken och deponeras vanligen i genbanker, varifrån de kan hämtas och komma till användning inom forskningen. Vid Naturhistoriska riksmuset bedrivs forskning inom detta område vid Molekylärsystematiska laboratoriet.

Genom kladistisk analys erhålls mönster i de specialiserade egenskapernas fördelning vilket används för fylogenetiska hypoteser om släktskap mellan arter, släkten, familjer och grupper av högre taxonomisk rang. Hypoteserna illustreras i form av kladogram, hierarkiska trädlika diagram i vilka organismer med gemensamt ursprung bildar monofyletiska grupper.


Vid sektionen för fanerogambotanik bedrivs systematisk forskning främst inom följande växtfamiljer:

Familjen Asclepiadaceae (Jens Klackenberg)

Projektet syftar till ett klarläggande av fylogenetiska samband i tribus Secamoneae. Taxonomiska artrevisioner av flera olika släkten i denna grupp har publicerats, och fler kommer att följa. Under arbetet har ett antal obeskrivna arter och släkten upptäckts på Madagaskar. Arbetet baseras på morfologiska undersökningar, men också molekylära undersökningar av DNA sekvensdata i samarbete med Laure Civeyrel i Montpellier.

Familjen Asteraceae (Bertil Nordenstam)

Inom tribus Senecioneae pågår revisioner av släkt- och artavgränsningar. En översikt av tribusen för "The Families and Genera of Vascular Plants" redovisar 138 släkten, varav några ännu inte är publicerade. Studier pågår över några problematiska släkten från Sydafrika, Kanarieöarna, Västindien och Sydamerika, främst Ecuador och Bolivia. Taxonomiska artrevisioner inom de stora och huvudsakligen sydafrikanska släktena Othonna (Senecioneae) och Syncarpha (Gnaphalieae) pågår, liksom släktrevisioner av en rad karibiska och sydamerikanska släkten inom Senecioneae En bearbetning av tribus Senecioneae för "Flora of Ecuadors" är ett annat pågående projekt.

En preliminär kladistisk analys av släktskapsförhållanden inom tribus Calenduleae är nästan avslutad. Arbetet har baserats på morfologiska såväl som molekylära data från ITS sekvenser. Projektet har drivits i samarbete med Ida Trift (Stockholms Universitet). Arbetet går nu vidare i samarbete med en sydafrikansk forskare, Alan Wood i Stellenbosch, på ett större material. En översikt av tribusen har färdigställts för Kubitzkis "Families and Genera of Vascular Plants".

Familjen Colchicaceae (Bertil Nordenstam)

Colchicaceae har reviderats och publicerats i Kubitzkis "The Families and Genera of Vascular Plants", men en del revisioner på artnivå återstår att slutföra, främst inom släktet Wurmbea i Sydafrika och Australien-Nya Zeeland.

Ordningen Ericales (Arne A. Anderberg)


/fbo/res/fboresph.html.se
Senast uppdaterad: 1 augusti 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs