Fylogenin inom ordningen Ericales
Forskning
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

      Samlingar
      Databaser
      Forskning
      Virtuella utställningar
      Botanisk historia
      Personal
      Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Ordningen Ericales (Arne A. Anderberg)

Blåbär

Ericalesprojektet syftar till att skapa en bättre förståelse av de evolutionära sambanden inom ordningen Ericales.

Analyser av molekylära data från DNA sekvenser har visata att ordningen Ericales omfattar följande familjer: Marcgraviaceae, Tetrameristaceae, Pellicieraceae, Polemoniaceae, Fouquieriaceae, Theaceae, Ternstroemiaceae, Sladeniaceae, Pentaphylacaceae, Symplocaceae, Styracaceae, Diapensiaceae, Lecythidaceae (inkl. Scytopetalaceae), Sapotaceae, Ebenaceae (inkl. Lissocarpaceae), Maesaceae, Theophrastaceae, Primulaceae, Myrsinaceae, Actinidiaceae, Roridulaceae, Sarraceniaceae, Clethraceae, Cyrillaceae och Ericaceae. Familjen ljungväxter, Ericaceae, har i ett par undersökningar visat vara en onaturlig grupp. Kladistiska analyser av morfologiska och av molekylära data tyder på att familjer som Pyrolaceae, Monotropaceae, Empetraceae och Epacridaceae har utvecklats från förfäder inom Ericaceae.
Det östasiatiska släktet klockbuskar (Enkianthus) med knappt 20 arter är systergrupp till alla andra ljungväxter. Arterna i 'Pyrolaceae' och 'Monotropaceae' utgör små specialiserade grupper som bildar mykorriza. Kråkbärsväxterna, 'Empetraceae', hör till underfamiljen Rhododendroideae och är anpassade till vindpollination, vilket deras reducerade blommor och stora flikiga märken tyder på. Den huvudsakligen australiska gruppen sydljungar, 'Epacridaceae', är nära besläktad med komplexet kring Andromeda och Vaccinium, men har ett reducerat antal ståndare.

Ericaceae är syster grupp till Cyrillaceae och tillsammans är de två systergrupp till Clethraceae. Till samma monofyletiska grupp hör också Actinidiaceae, Roridulaceae och Sarraceniaceae.

Lysimachia clethroides Vivefamiljen, Primulaceae och dess närmaste släktingar i den tidigare erkända ordningen Primulales har visat sig bestå av fyra familjer, Maesaceae, Theophrastaceae, Primulaceae och Myrsinaceae. Maesa är syster till de tre andra, men Samolus är systergrupp till Theophrastaceae, och många släkten, till exempel Coris, Ardisiandra, Stimpsonia och släktena i Lysimachiinae, tillhör Myrsinaceae.
Cyklamenarter

Theaceae är inte monofyletiskt eftersom familjen Pentaphylacaceae är syster till Ternstroemiaceae, och de två släktena Sladenia och Ficalhoa bildar en grupp som är syster till Pentaphylacaceae och Ternstroemiaceae. Theaceae i strikt mening grupper sig inte tillsammans med dessa.

Ericalesprojekt stöds av Vetenskapsrådet (VR), och olika delprojekt sker i samarbete med Kathleen A. Kron (Winston-Salem), Scott Mori (New York) and Chih-Hua Tsou (Taipei), Mari Källersjö, Ulf Swenson and Per Ola Karis (Stockholm), och två doktorander Ida Trift and Ulrika Manns.


/fbo/res/ericres.html.se
Senast uppdaterad: 1 augusti 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs