Compositae Newsletter
Forskning
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

      Samlingar
      Databaser
      Forskning
      Virtuella utställningar
      Botanisk historia
      Personal
      Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Omslag till Compositae Newsletter

Compositae Newsletter är en tidskrift som publicerar forskningsresultat som rör korgblommiga växter (Asteraceae eller Compositae). Uppsatserna är skrivna på engelska, tyska eller franska och belyser olika ämnen, såsom systematik, nomenklatur, palynologi, cytologi, etnobotanik, bokrecensioner samt olika typer av anmälningar och upprop.

Tidskriften startades som ett nyhetsbrev från Royal Botanic Gardens i Kew, England men har sedan 1988 givits ut av sektionen för fanerogambotanik vid Naturhistoriska riksmuseet. Den utkommer med 1-3 häftenper år och distribueras kostnadsfritt till ungefär 700 forskare över hela världen.

Uppsatser sänds till redaktören:

Professor Bertil Nordenstam
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm


/fbo/res/compnew.html.se
Senast uppdaterad: 23 october 1997
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs