Bertil Nordenstam

Professor emeritus

Telefon: x46 (0)8-5195 41 48
Fax: x46 (0)8-5195 42 21
E-mail: bertil.nordenstam@nrm.se
Adress: Fanerogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet,
Box 50007, 104 05 Stockholm
Specialiteter: Asteraceae, Colchicaceae
Född: 1936
Examina: Fil. Dr. (1968, Lunds Universitet), Docent (1968, Lunds Universitet)
Speciella Intressen: Fylogeni och systematik inom Asteraceae, särskilt tribus Senecioneae och tribus Calenduleae; Colchicaceae; Botanisk historia
Forskningsprojekt: Fylogenin inom tribus Senecioneae (Asteraceae) baserad på morfologiska and molekylära data; Fylogenin inom tribus Calenduleae (Asteraceae) baserad på morfologiska och molekylära data; Monografi över släktena Othonna (Asteraceae-Senecioneae) och Syncarpha (Asteraceae-Gnaphalieae); Taxonomin inom familjen Colchicaceae; Carl Peter Thunbergs liv och verksamhet; Olof Swartz' liv och verksamhet; von Wrights växtmålningar.
Publikationer


/fbo/pers/nordenst.html.se
Senast uppdaterad: 12 juni 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs