Petra Korall

Post Doc

Telefon: 08-5195 41 64
Fax: 08-5195 42 21
E-mail: petra.korall@nrm.se
Adress: Fanerogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet,
Box 50007, 104 05 Stockholm
Född: 1968
Examina: Fil. Dr. (2003, Stockholms Universitet)
Forskningsprojekt: Fylogeni (släktskap) inom mosslummerfamiljen, Selaginellaceae. Fylogeni inom trädormbunksgruppen. Hit hör familjerna Cyatheaceae, Dicksoniaceae, Metaxyaceae, Lophosoriaceae, Loxomataceae, Hymenophyllopsidaceae, och Plagiogyriaceae.

Jag har för närvarande ett postdoktorsstipendium och är knuten till sektionen för fanerogambotanik vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, samt Duke University, Durham, NC, USA. Jag studerar trädormbunkar och deras närmaste släktingars fylogeni, dvs hur de är släkt med varandra. Trädormbunksgruppen är en väl stödd grupp av leptosporangiata ormbunkar och inkluderar följande familjer: Cyatheaceae, Dicksoniaceae, Metaxyaceae, Lophosoriaceae, Loxomataceae, Hymenophyllopsidaceae, och Plagiogyriaceae.
Jag samarbetar med Dr. Kathleen Pryer (Duke University, www.pryerlab.net), Dr. Harald Schneider (Georg-August-University Göttingen, Tyskland), och Dr. David Conant (Lyndon State College, Vermont, USA)
Publikationer


/fbo/pers/korall.html.en
Senast uppdaterad: 15 April 2004
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs