Jens Klackenberg

Förste Intendent

Telefon: x46 (0)8-5195 40 84
Fax: x46 (0)8-5195 42 21
E-mail: jens.klackenberg@nrm.se
Adress: Fanerogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet,
Box 50007, 104 05 Stockholm
Specialiteter: Asclepiadaceae, Gentianaceae
Född: 1951
Examina: Fil. Dr. (1985, Stockholms Universitet), Docent (1994, Stockholms Universitet)
Speciella Intressen: Fylogeni och systematik inom Asclepiadaceae, Sydostasiens och Madagaskars biogeografi.
Forskningsprojekt: Fylogenin inom tribus Secamoneae (Asclepiadacae) baserad på morfologiska och molekylära data; Madagaskars biogeografi; Sydostasiens biogeografi.
Publikationer


/fbo/pers/klack.html.se
Senast uppdaterad: 28 september 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs