Thomas Karlsson

Intendent

Telefon: x46 (0)8-5195 51 79
Fax: x46 (0)8-5195 42 21
E-mail: thomas.karlsson@nrm.se
Adress: Fanerogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet,
Box 50007, 104 05 Stockholm
Specialiteter: Euphrasia, Nordens Flora
Född: 1945
Examina: Fil. Dr. (1982, Lunds Universitet)
Speciella intressen: Nordens Flora, speciellt släktena Euphrasia, Polygonum s. str., Spiraea, Oxalis
Forskningsprojekt: Flora Nordica, Taxonomiska studier inom nordiska Euphrasia, Potentilla, Pteridium, Polygonum s. str.
Publikationer


/fbo/pers/karlsson.html.se
Senast uppdaterad: 28 september 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs